Version 1
Datum: 01 april 2024

Solid feet lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Nedan kan du läsa hur vi implementerar en noggrann och konfidentiell policy när det kommer till dina personuppgifter. Vi gör detta i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De tekniska och organisatoriska åtgärderna för skydd av personuppgifter är i linje med detta. Lämpliga och kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda de personuppgifter som erhållits mot dataförlust, obehörig åtkomst eller modifiering, missbruk, avslöjande och förstörelse, med hänsyn tagen till riskerna med behandlingen och uppgifternas karaktär.

Solid feet är medvetet om sitt ansvar för säker hantering av personuppgifter och stödjer integritetspolicyn efter bästa kunskap och förmåga.

Kontaktuppgifter

Solid feet Bergslagen AB
Badvägen 10
712 60 Grythyttan
Org. nr. 559469-8606

Kontaktperson för integritetsrelaterade frågor: Niels Molenaar

Syftet med att behandla personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter

För att tillhandahålla en god förebyggande sjukvård är det nödvändigt att Solid feet behandlar dina person- och hälsouppgifter. Du ger tillstånd till detta i början av våra tjänster. Vi kan inte ge vård utan detta tillstånd. Dessutom är det ditt fria val och du bestämmer om du ger oss tillåtelse eller om vi kan dela våra fynd med dina läkare/läkare/eller andra remisser. Dessutom bestämmer du om du ger tillstånd till användning av data för att utvärdera vården eller för att informera dig om relevanta produkter och/eller tjänster. För barn under 16 år ska den som har föräldraansvar samtycka till behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter används för att ingå och utföra tillhandahållande av vård, tillhandahållande av tillhörande tjänster och/eller produkter, för din betalnings- och deklarationsbehandling med din sjukförsäkringsgivare, för utvärdering, statiska analyser och kvalitetsändamål, för att följa juridiska krav och eventuellt för att informera dig om relevanta produkter och/eller tjänster.

Vilka personuppgifter som registreras

För en konsultation och/eller behandling hos Solid feet är det nödvändigt att dina personuppgifter registreras. Du måste ge uttryckligt tillstånd för detta.

Vi registrerar följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
 • Födelsedatum
 • Namn på eventuell(a) hänvisare
 • Hälsodata
 • Försäkringsinformation
 • Kroppsmått
 • Personnummer
 • ID

Dessutom registrerar vi din IP-adress via hemsidan, information om ditt surfbeteende och aktiviteter på hemsidan samt tidpunkter då du är aktiv på internet. Denna data används för att analysera ditt besöksbeteende och klickbeteende för att optimera vår informationsförsörjning på internet.

Dela personuppgifter

Utöver vårdgivaren Solid feet finns det ett begränsat antal parter som har tillgång till (en del av) dina registrerade personuppgifter. Dessa är:

 • Leverantörer av specialtillverkade bågstöd och andra hjälpmedel;
 • Eventuellt praktikanter, observatörer och administrativ personal.

En sekretesshandling har upprättats med dessa parter.

Uppgifter lämnas endast till tredje part om detta är nödvändigt för en god och effektiv vård, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller på grundval av ditt samtycke. Detta sker endast på uppdrag av och på uppdrag av Solid feet och under förutsättning att tredje part inte använder dina uppgifter för andra ändamål. Detta personuppgiftsutbyte baseras på lagbestämmelser, avtal och avtal. Med syftet att skydda din data så bra som möjligt. Vi lämnar inte uppgifter till parter utanför EU.

Säkerhet

Solid feet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Den använder till exempel ett användarnamn och lösenord på alla system och säkerhetskopior görs av alla personuppgifter i syfte att kunna återställa dem vid fysiska eller tekniska incidenter. Hon utvärderar även affärsprocesser och gör justeringar vid behov. Dessutom är alla som arbetar för och med Solid feet kunddata bundna av sekretess.

Lagringsperiod

Enligt lagen om medicinsk behandlingsavtal (WGBO) är vi som vårdgivare skyldiga från och med den 1 januari 2020 att spara dina journaler i 20 år efter avslutad behandling. Dina uppgifter kommer att sparas under en period som är absolut nödvändig för att uppnå behandlingsmålen eller under en period som bestäms i lag. Om inget behandlingsavtal ingås kommer Solid feet inte att lagra uppgifterna längre än ett år.

Rättigheter över dina uppgifter

Om du har en fråga angående åtkomst, rättelse, justering eller uppdatering, radering, återkallande eller överföring av dina uppgifter (till dig själv eller för din räkning direkt till tredje part) eller om du vill återkalla ditt samtycke, kan du meddela oss via e-post till : [email protected]

Solid feet kan be om din legitimation innan vi svarar på din förfrågan. Vi kommer att svara på din begäran skriftligen inom 10 arbetsdagar.

Klagomål

Om du har ett klagomål om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss. Vi strävar efter att tillsammans hitta en lämplig lösning.

Ändringar & Frågor

Solid feet förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar i sin integritetspolicy. Kolla hemsidan för den senaste versionen. Om du har några frågor eller kommentarer angående detta uttalande, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information om möjligheter